Hem > Badplatser per ort > Badplatser i Täby > Näsaängsbadet

Näsaängsbadet

En badplats i Täby

Badplatsen ligger i en bukt vid Lilla Värtan i Näsbypark, Täby kommun och gränsar mot Stora Värtan. Den omgivande marken utgörs av parken Näsa äng där vegetationen består framför allt av öppna gräsytor samt trädungar av bland annat klibbal, ekar och rosbuskage. Badet består av ca 150 m lång sandstrand med relativt långgrund sandbotten och kantas både i norr och söder av vass. Nordost om badplatsen ligger en mindre båtbrygga. Omgivningen består av villaområden.

Bevaka
(Vi skickar ett mail när nya provtagningar registrerats)

Provtagningar

Nedan visas resultatet från de max 10 senaste provtagningarna av badvattenkvaliten på badplatsen Näsaängsbadet

Datum E. coli
(cfu/100ml)
Enterokocker
(cfu/100ml)
Temperatur
2019-08-11 =6 =3 19.4 °C
2019-07-19 =330 =21 °C
2019-07-01 <8 <1 19 °C
2019-06-10 <11 <1 18.5 °C
2018-08-13 =25 =10 19.8 °C
2018-08-01 =28 =7 25.7 °C
2018-07-23 =110 =30 22.5 °C
2018-07-02 <1 <1 16 °C
2018-06-14 =39 =1 °C
2017-08-07 =16 =12 18.5 °C

Du kan också hitta fler badplatser i Täby här

Producerad av AppWeb